KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Zasięg terytorialny

Art.8 ust. 5 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. (...)

Art. 8 ust. 6 Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

(...)

Art. 8 ust. 11 W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika.

(...)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 1997 Nr 133, poz. 882 ze zm.)

Zakres terytorialny:

Lubań

Gmina Lubań:

- Henryków Lubański

- Jałowiec
- Kościelnik

- Mściszów

- Nawojów Łużycki

- Nawojów Śląski

- Pisarzowice

- Radogoszcz

- Radostów Dolny

- Radostów Średni

- Radostów Górny

- Uniegoszcz

Olszyna

Gmina Olszyna:

- Biedrzychowice

- Bożkowice

- Grodnica

- Kałużna

- Karłowice

- Krzewie Małe

- Nowa Świdnica

- Olszyna Dolna

- Zapusta

Leśna

Gmina Leśna:

- Bartoszówka

- Grabiszyce Dolne

- Grabiszyce Górne

- Grabiszyce Średnie

- Kościelnik Średni

- Kościelnik Górny

- Miłoszów

- Pobiedna

- Smolnik

- Stankowice

- Szyszkowa

- Wolimierz

- Zacisze

- Złotniki Lubańkie

- Złoty Potok

- Janówka

- Jurków

- Sucha

Siekierczyn

Gmina Siekierczyn:

- Nowa Karczma

- Rudzica

- Wesołówka

- Wyręba

- Zaręba

- Pisaczów

- Ponikowo

 

Platerówka

 

Gmina Platerówka:

- Włosień

- Zalipie

- Przylasek