KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Licytacje nieruchomości

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie aktualne obwieszczenia o licytacjach nieruchomości.

01-08-2022r GKM 12/19 I licytacja nieruchomość Pisarzowice

                                                                              O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01-08-2022 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                       P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

-nieruchomości gruntowej: dz. nr 604/2 o łącznej pow. 1200m2 stanowiącej grunty rolne zabudowanej  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, wzniesionym w I połowie XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej.  Układ funkcjonalny obejmuje 6 pokoi, 2 kuchnie, łazienkę, komunikację. Łączna pow. użytkowa wynosi 137,90m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilanego z pieca na opał stały. Za budynkiem mieszkalnym posadowiony jest budynek gospodarczy o pow. ok. 40m2 murowany z cegły. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (dz. nr 607 dr).
-nieruchomości gruntowej: dz. nr 606/1 o łącznej pow. 1402m2 stanowiącej w części pastwiska (oznaczone symbolem PsIII)  i w części grunty rolne zabudowane (oznaczone symbolem Br-PsIII) . Na działce znajdują się aktualnie szklarnie ogrodnicze (niezwiązane trwale z gruntem). Kształt działki regularny, czworoboczny, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (dz. nr 607 dr).
-nieruchomości gruntowej: dz. nr 571/7 o łącznej pow. 3200m2  stanowiącej w części  grunty orne (oznaczone symbolem RIIIa, RIIIb, RIVa)  oraz w części pastwiska (oznaczone symbolem PsIV). Obszar działki jest częściowo porośnięty trawą i częściowo użytkowany rolniczo . Działka posiada dostęp do drogi publicznej (dz. nr 536/2 dr). Kształt działki nieregularny, mocno wydłużony, w części z delikatnym spadkiem w kierunku północnym.
-nieruchomości gruntowej : dz. nr 1155 o łącznej pow. 7700m2  stanowiącej grunty orne (oznaczone symbolem planu RIIIb, RIVa i RIVb) , zlokalizowanej jest po drugiej stronie drogi krajowej nr 30. Działka  posiada dostęp do drogi publicznej (dz. nr 1148 dr). Kształt działki regularny, prostokątny, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Obszar działki wykorzystywany rolniczo.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00016252/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  521 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                        390 750,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 52 100,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika : PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.
                                                                                                                                                                          Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                     Anna Kuźmicka-Dudek

27-07-2022r KM 47/19 I licytacja mieszkanie Leśna

                                                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-07-2022 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:
                                                                              P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Leśna, przy ul. Baworowo 16C skł. się z 3 pokoi, kuchni,  łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 78,50m2 wraz z udziałem w wysokości 1319/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki gruntu nr 318/5. Układ funkcjonalny pomieszczeń jest dwustronny, rozkładowy. Nieruchomość stanowi własność dłużnika i posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00027380/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  134 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                        100 500,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 13 400,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.  

       
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.

Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                        Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                  Anna Kuźmicka-Dudek

27-07-2022r KM 2253/20 I licytacja mieszkanie Lubań

                                                            OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                                           W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-07-2022 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:
                                                                                 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 10 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Lubań, przy ul. Kolejowa 35 skł. się z 2 pokoi, kuchni,  łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 34,60m2 wraz z udziałem w wysokości 155/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki gruntu nr 45. Do lokalu przynależą: piwnica o pow.3,16m2.Nieruchomość stanowi współwłasność: Furmańczyk Wiesława, Burmberger Henryka, Krzywicka Aldona, Majerewicz Anna oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00020911/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  84 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                        63 000,00 zł.

Egzekucja z w/w nieruchomości w przedmiotowej sprawie prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 8 400,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.   

      
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika : PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                       Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                    Anna Kuźmicka-Dudek

27-07-2022r KM 464/17 I licytacja nieruchomość Lubań

                                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-07-2022 o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:
                                                                                  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

działki gruntu nr 33/20 o łącznej powierzchni 836 m2 w użytkowaniu wieczystym do 05-12-2089r zabudowanej budynkiem usługowym, dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, wzniesionym w latach 70-tych XX wieku, stanowiącym odrębną nieruchomość, o łącznej powierzchni użytkowej 242,00m2. Układ funkcjonalny obejmuje: na parterze pomieszczenie usługowe, magazyn, pomieszczenie na sanitariaty, garaż z kotłownią, a na piętrze dwa pomieszczenia usługowo-mieszkalne, łazienkę i korytarz.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej i położona jest w Lubaniu ul. Warszawska 2 oraz stanowi własność dłużnika i posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00020445/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  393 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                        294 750,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 39 300,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika : PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                     Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                 Anna Kuźmicka-Dudek