KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Licytacje nieruchomości

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie aktualne obwieszczenia o licytacjach nieruchomości.

26-05-2021r KM 917/18 I licytacja dom Rudzica

                                                                                O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26-05-2021 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                      P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

działki gruntu nr 130/1 o powierzchni 0,18ha zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalno-gospodarczym:

- budynek mieszkalno-gospodarczy nr 65 w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, z użytkowym strychem, w bardzo niewielkiej części podpiwniczony został wzniesiony prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny obejmuje: w poziomie parteru, "w starej" części: pokój dzienny który łączy się z kuchnią zlokalizowaną w dobudówce, średnia wysokość pomieszczeń 1,80m, w "nowszej" części budynku: korytarz i wc, średnia wysokość pomieszczeń 1,90m; z korytarza wejście do pomieszczenia inwentarskiego- pomieszczenia gospodarczego, wysokość 1,70m oraz niewielkiej piwniczki o wys. ok. 1,20m, z korytarza prowadzą schody drewniane na piętro; w poziomie piętra , "w starej" części: pokój i łazienka z wc, średnia wysokość pomieszczeń ok. 1,90m; w "nowszej" części budynku: korytarz i pokój o wys. ok. 2,23m.

Powierzchnia użytkowa budynku, ujawniona w Decyzji Wójta Gminy Siekierczyn w sprawie ustalenia wyokości łącznego zobowiązania pieniężnego wynosi 48,70m2. Powierzchnia użytkowa fizyczna, mierzona po podłodze jest dwukrotnie większa.
Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną -sieć gminna, ogrzewanie: centralne ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe;
Budynek znajduje się w wykazie zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu pod poz. 45 w gminie Siekierczyn.
- budynek gospodarczy :wolnostojący, jednokondygnacyjny, o pow. użytkowej ok. 49m2, wzniesiony prawdopodobnie w okresie międzywojennym, w technologii tradycyjnej murowanej. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, pokrycie dachówką. Wrota drewniane, dwuskrzydłowe.

Nieruchomość położona w miejscowości Rudzica 65  gm. Siekierczyn i stanowi współwłasność dłużników oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00000464/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  104 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                         78 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 10 400,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.
                                                                                                                                                                                        Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                    Anna Kuźmicka-Dudek

14-04-2021r GKM 27/20 I licytacja lokal niemieszkalny Lubań

                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-04-2021 o godz. 09:20 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                              P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu niemieszkalnego nr LU o łącznej pow. 540,75m2 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem 662/1000 części w częściach wspólnych budynku i prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 69/1 objęte księgą wieczystą KW nr JG1L/00015755/5. Lokal położony jest w Lubaniu przy ul. Garbarskiej 3 na parterze trzykondygnacyjnego budynku i składa się z 9 pomieszczeń o łącznej pow. 276,59 m2 oraz 10 pomieszczeń przynależnych o łącznej pow. 264,16 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, brak co.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika i posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00033016/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  315 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                       236 250,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 31 500,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.
                                                                                                                                                                     Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                 Anna Kuźmicka-Dudek

14-04-2021r KM 1682/16 I licytacja dom+zabudowania Pisarzowice

                                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-04-2021 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                           P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej dz.nr 113/1 i 115/1 o łącznej pow. 2000m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym  dwukondygnacyjnym ze strychem nieużytkowym i z częścią gospodarczą. Łączna pow. użytkowa części mieszkalnej wynosi 255,20m2 a części gospodarczej 78,80m2. Nieruchomość położona jest w  miejscowości Pisarzowice nr 83, gm. Lubań i stanowi własność dłużnika oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00009214/6

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  254 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                        190 500,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 25 400,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                  Anna Kuźmicka-Dudek

Podkategorie